Privacy

Cars & More, gevestigd aan Boschstraat 26 6442 PB Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.carsenmore.com

Boschstraat 26 6442 PB Brunssum

045 - 5268812

Jarno is de Functionaris Gegevensbescherming van Cars & More Hij/zij is te bereiken via info@carsenmore.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cars & More verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carsenmore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cars & More verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Cars & More verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cars & More neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cars & More) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cars & More bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cars & More verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cars & More gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cars & More en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carsenmore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cars & More wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cars & More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@carsenmore.nl

Veelgestelde vragen

"Wat kost het verwisselen van autobanden? " Bij Cars & More kost het verwisselen van uw autobanden €
"Hoe lang gaan autobanden mee? Hoeveel km gaan de banden mee?" Dit is afhankelijk van o.a. uw rijstijl, onderhoud en type/merk band, maar over het algemeen mogen we aannemen dat de levensduur van een setje nieuwe autobanden zo'n 40.000 á 50.000 km op de aangedreven as en 60.000 á 70.000 km op de niet-aangedreven as bedraagt.
"Wanneer moet ik mijn autobanden vervangen? " 1,6mm profieldiepte is het wettelijke minimum. Zodra de banden deze profieldiepte hebben bereikt, is het absoluut noodzakelijk om uw banden te vervangen. Wij raden echter aan om de autobanden al te vervangen bij een profieldiepte van 2,0mm zodat je in alle weersomstandigheden veilig de weg op kunt.
"Welke autoband is de beste koop?" Dit is afhankelijk van uw rijstijl, aantal km per jaar en uw voertuig. We adviseren je graag vrijblijvend!
"Wat is schadeherstel?" Schadeherstel is het repareren van schade aan je auto, of het nu gaat om grote of kleine schade. Denk bijvoorbeeld aan deuk(en), krassen in de lak of hagelschade. De beschadigde onderdelen worden indien nodig gedemonteerd en opnieuw gespoten, uitgedeukt of vervangen.
"Hoe lang duurt het schadeherstel van mijn auto?" Hoe lang het herstel duurt, is natuurlijk afhankelijk van de schade van je auto. Uiteraard doen wij ons best om je auto zo snel mogelijk weer op de weg te hebben. We plannen de werkzaamheden zo snel mogelijk in en we geven vooraf een accurate schatting over de tijdsduur.
"Schadeherstel met gebruikte onderdelen? " Het is mogelijk om, indien beschikbaar, te kiezen voor tweedehands onderdelen. Dit wordt dan wel vooraf kenbaar gemaakt. Wordt er niets besproken, dan maken we bij Cars & More gebruik van nieuwe onderdelen.
"Wat kost schadeherstel? " Dit is uiteraard afhankelijk van de schade. Wij controleren je auto goed en geven vooraf een kostenplaatje af. Mochten we onverhoopt nog zaken tegenkomen die aandacht / reparatie vereisen, dan nemen we eerst contact met je op alvorens we hiermee aan de slag gaan.
"Schadeherstel zonder tussenkomt verzekering? " Is de schade te overzien en wil je deze oplossen zonder tussenkomst van de verzekering? Dat is mogelijk! Neem contact met ons op.
"Wat kost airco onderhoud auto" Dit is afhankelijk van het type/merk auto. Ga naar mijngarage.nl en vul je kenteken in om een accurate prijs te ontvangen.
Meer over OverTeamPrivacy
Kom gewoon langs
Boschstraat 26 6442PB Brunssum Nederland info@carsenmore.com Tel. 045 - 5268812
Openingstijden ma. 09:00 - 17:00di. 09:00 - 17:00wo. 09:00 - 17:00do. 09:00 - 17:00vr. 09:00 - 17:00
MPM RDW MijnGarage.nl
Copyright 2020 | Carsenmore.com | Sitemap | Garantie | Levering | Website |